Och gud skapade människan…

ÖP 3 December 2008:

”Regeringen väljer genmodifiering före ekologisk mat

Flertalet av Sveriges konsumenter har nog ännu inte förstått att den svenska regeringen driver på EU för att göra det lättare att odla genmodifierade grödor i Europa och i Sverige.
Regeringens linje är förödande för alla som vill ha mer lokalproducerad och ekologisk mat med hög kvalitet. 72 procent av svenskarna är enligt en färsk studie negativa till produkter som innehåller genmodifierade organismer (GMO),
Trots detta har regeringen för avsikt att satsa på industrijordbruk med GMO framför ekologiskt lantbruk när EU:s miljöministrar träffas 4-5 december för att anta ett antal strategiska beslut.
I ett underlag till riksdagens EU-nämnd skriver regeringen att ”gemenskapen har ett omfattande regelverk på plats, som säkrar att GMO, som ska skada människors eller djurs hälsa eller miljön, inte får godkännas för utsättning i miljön.” Detta är helt enkelt inte sant.

GMO är långt ifrån riskfritt varken för människors hälsa eller för miljön. Nyligen presenterade de österrikiska hälso- och jordbruksdepartementen en ny hälsostudie som visar att möss som gavs genmodifierad majs får markant färre avkommor efter tredje generationen.
Det finns alldeles för få långtidsstudier, men många av de studier som gjorts av oberoende forskare indikerar hälsorisker. Dessutom visar engelska studier att den biologiska mångfalden drabbas hårt där genmodifierade grödor och bekämpningsmedel används.
De genmodifierade grödorna är designade för de mest kemikalieberoende och industrialiserade typen av jordbruk. Därför borde Andreas Carlgren och hans kollegor tillämpa försiktighetsprincipen när miljöministermötet fattar beslut.

Det finns mycket som talar om att samexistens mellan GMO-odlingar och ekologisk odling helt enkelt är omöjlig på sikt. Pollen flyger med vinden eller liftar med bin. Fåglar flyttar frön och transportörer tappar produkter.
Av den anledningen har länder som Polen, Österrike och Grekland tagit initiativ till GMO-fria zoner, men det säger svenska regeringen nej till trots att opinionen för GMO-fria zoner är stark i flera kommuner. Faktum är att Sverige har ett av Europas svagaste regelverk flr att skydda odlare från förorening av genmodifierade grödor.

För att bevara det ekologiska jordbruket är det viktigt att sätta låga gränsvärden för hur stor andel av utsädet som får vara förorenat med GMO för att få lov att säljas som konventionellt eller ekologiskt. Men regeringens inställning är att den fria marknaden ska bestämma och resultatet blir då att bönder över hela världen hamnar i klorna på multinationella kemijättar som Monsanto.

Valet står mellan mer lokalproducerad och ekologisk mat med hög kvalitet eller mer genmodifierade grödor i industrijordbruket. Vi vill ha mer ekologisk mat. Regeringen bör snabbbt ompröva sina ställningstaganden och värna de svenska konsumenternas intressen. Stå upp för människors hälsa och miljön.”

Skrivet av Tina Ehm (mp), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet och Carl Schlyter (mp), EU-parlamentariker
_________________________________________________________

Och varför har vi då med denna artikeln i vår dagbok, kan man ju då undra. Ja, inte för att vi är särskilt intresserade av politik, men vi tycker att detta är rent bedrövligt! Sedan flera år tillbaka har vi lusläst innehållsförteckningen på alla matvaror, på jakt efter ”mod.stärkelse” eller andra GMO-beteckningar. Sådana varor är och kommer att förbli bannlysta i vårt hem. Så länge det är möjligt, får vi kanske tillägga, för vi har märkt en skrämmande ökning av dessa produkter i butikerna, och det är inte ovanligt att en produkt som var ok för något år sedan plötsligt innehåller genmanipulerad (eller modifierad med ett ”finare” ord) stärkelse.

Jaha, och vad är det som är så farligt med det då, tänker du kanske nu, och gäspar lite. Tja, kanske ingenting alls. Men, hur kan vi veta det, redan?
Jenni har en magisterexamen i Biomedicin från Lunds Universitet, och där läste hon en hel del om genmanipulation.Var det något hon lärde sig inom detta område så är det just hur lite man faktiskt ännu vet!

GMO-produkter är relativt nya på marknaden, och det finns alltså ännu inga studier som kan visa på långtidseffekterna av dess användning. De få studier som finns visar dessutom att användningen kanske inte är så ofarlig som man från början tycktes tro (och som många instanser fortfarande vill få oss at tro).
Tänk efter. Hur kan vi veta hur dessa produkter kommer att påverka oss i framtiden, hur nästkommande generationer kommer att påverkas? Redan nu, i detta tidiga stadie, finns det ju studier som tyder på att föda innehållande genmanipulerade produkter påverkar fertiliteten hos möss. Det vi stoppar i oss, oavsett om det är föda eller medicin, påverkar ytterst sällan endast en reaktionsväg (det är detta som kallas biverkningar inom läkemedelsbranschen) – vad finns det då som säger att en eventuell minskad fertilitet är ”enda” följden (även om detta i sig är nog så allvarligt)? (Kanske är det så att regeringarna runt om i världen har sett en lösning på problemet med överbefolkning?) Tyvärr är det så att så länge produkten inte är bevisligen farlig så är den godkänd att använda i livsmedel och djurfoder.

Som konsument har man, åtminstone än så länge, viss valmöjlighet och kan som vi välja bort dessa produkter om man känner sig osäker på riskerna med dem. Men kommer vi på sikt att ha denna valmöjligheten om produktionen och handeln med GMO-produkter fortsätter att öka? I artikeln nämndes vissa exempel, men det finns fler. Hur vet vi till exempel att älgen som skjuts under jakten inte har varit ute på någons åker och ätit genmanipulerad gröda?
En anledning till att till exempel majs och raps genmanipuleras är att göra dem mer motståndskraftiga eller resistenta mot bekämpningsmedel. Då är det alltså fritt fram att spruta på en massa kemikalier som tar död på en massa parasiter, insekter och annat, utan att grödan tar skada. Kanon. Men hur nyttigt är det sedan att äta denna grödan?

En hel del forskning pågår idag om olika sjukdomar och det finns redan ett flertal sätt och ännu fler hypoteser som i framtiden kan leda till ytterligare sätt att bota patienter genom att på ett eller annat sätt mixtra med deras DNA (gensekvens). Detta har också gett upphov till en hel del etiska diskussioner, men vi tycker ändå att detta är något helt annat, då man här åtminstone försöker ”laga” något som inte fungerar, för att antingen bota en patient eller åtminstone ge honom eller henne ett drägligt liv. Men att, som när det gäller GMO-produkter, mixtra med något som fungerar helt perfekt, och har gjort i urminnes tider, detta är att leka gud.

This entry was posted in diverse funderingar and tagged . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>